کاربر ghonchee

فعالیت توسط ghonchee

امتیاز: 180 امتیاز (رتبه بندی #17)
سوالات: 12 (2 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 0
آمار امتیازدهی: 0 سوال, 0 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 2 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
عضوی به مدت 6 سال (از دی 27, 1396)
عنوان کاربری: کاربر تایید شده است
...