اسم هایی که از شکل gerund درست می شوند

0 امتیاز
اسم هایی که از شکل gerund درست می شوند در کدام دسته بندی اسم ها قرار می گیرند؟
سوال شده در زبان انگلیسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

لطفا منظورتان را دقیقتر بفرمایید

ولی فعل gerund به عنوان اسمی انتزاعی عمل می‌کند.

و تقریبا همیشه اسم غیر قابل شمارش محسوب می‌شوند و جمع بسته نمی‌شوند.
 

پاسخ داده شده توسط گروه زبان دوره دوم
...