اسم های دارای جمع

0 امتیاز
اسم های دارای جمع بی قاعده در زبان انگلیسی کدامند و به چند دسته تقسیم می شوند؟
سوال شده در زبان انگلیسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

 

نوع اسم جمع بستن اسم مذکور مثال
اسم هایی که به fe ختم می شوند ابتدا f را به v تغییر داده و سپس به آن s اضافه کنید knife arrow to the right knives
life arrow to the right lives
wife arrow to the right wives
اسم هایی که به f ختم می شوند ابتدا f را به v تغییر داده و سپس به آن es اضافه کنید half arrow to the right halves
wolf arrow to the right wolves
loaf arrow to the right loaves
اسم هایی که به o ختم می شوند به این اسم ها باید es اضافه کنید potato arrow to the right potatoes
tomato arrow to the right tomatoes
volcano arrow to the right volcanoes
اسم هایی که به us ختم می شوند باید us را به i تغییر دهید cactus arrow to the right cacti
nucleus arrow to the right nuclei
focus arrow to the right foci
اسم هایی که به is ختم می شوند is را به es تغییر دهید analysis arrow to the right analyses
crisis arrow to the right crises
thesis arrow to the right theses
اسم هایی که به on  ختم می شوند on را به a تغییر دهید phenomenon arrow to the right phenomena
criterion arrow to the right criteria
همه نوع اسم حرف صدادار را تغییر دهیدیا کلمه را تغییر دهید یا پایان کلمه را به شکل دیگری بنویسید man arrow to the right men
foot arrow to the right feet
child arrow to the right children
person arrow to the right people
tooth arrow to the right teeth
mouse arrow to the right mice
اسامی بدون تغییر شکل مفرد و جمع این اسامی یکسان هستند sheep
deer
fish (sometimes)
پاسخ داده شده توسط گروه زبان دوره دوم
...