چگونه سرعت محاسبه خود را افزایش دهیم؟

0 امتیاز
چگونه سرعت محاسبه خود را افزایش دهیم؟
سوال شده در ریاضی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
سلام

در یک جمله تمرین بیشتر و بیشتر داشته باشید.

سرعت  محاسبات بستگی به درک عمیقتر مسایل دارد و تمرینات  زیاد که آن را ملکه  ذهن می کند. البته راهکارهای  دیگری  نیز وجود دارد که  بعد تمرینات  زیاد سرعت  محاسبه  را بیشتر نماید.
پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
...