تعداد کربن ها و ویژگی انها با مواد

+1 امتیاز
هرچه تعداد کربن ها بیشتر باشد نقطه جوش بالاتر می رود و نیروی ربایش بیشتر میشود و جاری شدن سخت تر میشود.
هرچه تعداد کربن ها بیشتر باشد اندازه مولکول بزرگتر میشود یا کوچکتر؟؟ چرا؟؟
سوال شده در گروه علوم تجربی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
اندازه مولکول بزرگتره - با زیاد شدن تعداد کربن مولکول فضای بیشتری می گیره و حجمش بیشتر میشه
پاسخ داده شده توسط گروه علوم تجربی
...