انواع چرخه های طبیعی

+1 امتیاز
انواع چرخه های طبیعی کدامند؟ زود تر پاسخ بدید...
سوال شده در گروه علوم تجربی توسط مسعود

1 پاسخ

0 امتیاز
چرخه سنگ ها - چرخه آب - چرخه نیتروژن - چرخه کربن -فصل ها و ....
پاسخ داده شده توسط گروه علوم تجربی
...