رنگ سفید آب نمک در ابتدای انحلال

0 امتیاز
با سلام

وقتی نمک را در آب حل می کنیم ابتدا مخلوط آب نمک، رنگ سفید دارد .سپس پس از مدتی به محلولی بی رنگ می شود.

علت این پدیده چیست؟
سوال شده در آزمایشگاه علوم توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
به سه دلیل ممکنست این اتفاق بیفتد

۱_به دلیل هوای محبوس شده در بین ذرات نمک(چون این حالت زمانی اتفاق می افتد که حجم زیادی نمک رادر آب بریزیم)

۲_ذرات ریز بلورهای نمک که به صورت معلق در آب وجوددارند که سریع  در آب حل شده و حالت سفیدرنگ از بین میرود

۳_ ممکنست به دلیل آهک ناچیز موجود در نمکهای تصفیه نشده هم باشد
پاسخ داده شده توسط گروه آزمایشگاه علوم
...