ببخشید گویا کردن مخرج کسر هارو توضیح بدین.

+1 امتیاز
گویا کردن مخرج کسر ها چجور در ریاضی انجام ميديم؟
مربوط به این پاسخ: پایه نهم درس ریاضی
سوال شده در ریاضی توسط بی نام
...