شیوه پاسخ گویی به یک مدل تست عربی

0 امتیاز
با سلام بعضی تست های عربی یک جمله را می دهند و می گویند که کدام ترجمه درست است؟  ترفند پاسخگویی به این نوع تست ها چیست؟
سوال شده در عربی توسط بی نام
...