توانمند شدن در پاسخ گویی به تست های قرابت معنایی

0 امتیاز
چگونه مهارت خود را در پاسخگویی به تست های قرابت معنایی تقویت کنم؟ همچنین در برخورد با این تست ها در آزمون ها طبق کدام روش باید عمل شود تا نتیجه بهتری بگیریم؟
سوال شده در ادبیات فارسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

با سلام

یکی از رویکردهای مهم کتب درسی جدید و همچنین سوال های کنکور، بحث قرابت معنائی ست. 

برای تقویت درک و فهم معنای ابیات و جملات روش های زیر پیشنهاد می شود.

1. اولین و مهمترین راه، درست خواندن متن یا شعر است و این مهم کسب نمی شود جز با تکرار و تمرین مداوم.

2. سعی کنید مفهوم هر بیت یا جمله از متون قدیم را بدون کمک گرفتن از دبیر محترم یا کتاب های کمک آموزشی دریابید.

3. پس از مراحل بالا، این را بدانید که هر بیت یا جمله، حاوی یک پیام محوری ست. شما باید ضمن استخراج این پیام ، در گزینه ها آن را جست و جو کنید. مثال: وقتی شاعر به معشوق خویش می گوید: 

تو را که هر چه مراد است در جهان داری                چه غم زحال من زار ناتوان داری

می خواهد بی وفائی معشوق را توجیه کند یا وقتی می گوید:

چنان پر شد فضای سینه از دوست                که نقش خویش پر شد از ضمیرم

می خواهد بگوید جز دوست به هیچ چیز دیگری فکر نمی کنم

و به همین صورت....

آخرین توصیه>>> تکرار و تمرین و تست زدن است . 

معمولا دانش آموزان عزیز، از آخر شروع می کنند.

                                                                                                                                                             پاینده باشید

                                                       حسینی

 

پاسخ داده شده توسط گروه ادبیات دوره دوم
...