فیلم های کتاب هنرآموز پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب

0 امتیاز
با سلام

آیا فیلم های هنرآموز کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب  آمده است؟ از کجا می توانیم دانلود نمایم؟
سوال شده در کامپیوتر فنی حرفه ای توسط بی نام

2 پاسخ

0 امتیاز
سلام - بله فیلم ها در سایت درفتر تالیف کتب موجود می باشد
پاسخ داده شده توسط گروه کامپیوتر فنی
0 امتیاز
از سایت کتب درسی  با وارد شدن به قسمت فنی وحرفه ای می توانید دانلود کنید.
پاسخ داده شده توسط گروه کامپیوتر فنی
...