فصل اول سوال ۶ تمرین های دوره ای شیمی دهم

0 امتیاز
اگر میانگین جرم هر اتم بور در حدود ۱/۷۹۴×۱۰ به توان منفی۲۳ باشه جرم مولی آن را حساب کنید؟(میشه بگید چطوری باید حل کنیم این سوال و؟؟؟؟
سوال شده در شیمی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام

داده 1 مول بور و خواسته گرم بور است.

ابتدا 1 مول بور را با استفاده از کسر تبدیل عدد آووگادرو به اتم بور و سپس 1 اتم بور را به گرم بور تبدیل می کنیم.
پاسخ داده شده توسط گروه شیمی
...