میکروسکوپ موبایلی

+1 امتیاز
طرز استفاده از میکروسکوپ موبایلی را بفرمایید . با تشکر
سوال شده در گروه علوم تجربی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
باتوجه به شکل های روی بسته بندی خیلی راحت میشه باهاش کار کرد
پاسخ داده شده توسط گروه علوم تجربی
...