حساب کردن چگالی مخلوط آب و یخ

+1 امتیاز
سلام چگونه چگالی یخ که درون آب بعد از ذوب شدن حجم آب کم میشود رو بدست بیاریم؟؟؟
سوال شده در فیزیک توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ
با سلام

ابتدا باید بفهمیم چه اتفاقی افتاده است. مقداری یخ ذوب شده  و به آب تبدیل شده است ، در نتیجه حجم مخلوط آب و یخ کم شده است . جرم آبی که از قبل در ظرف بوده تغییری نکرده است پس حجم آب حاصل از ذوب یخ از حجم خود یخ کمتر است از طرفی بدیهی است که جرم این دو مقدار با هم برابر است  پس می توان نوشت

تغییرحجم آب  =    حجم اولیه یخ- حجم آب حاصل از ذوب یخ =( چگالی آب / جرم یخ آب شده)-(چگالی یخ/ جرم یخ )

اگر جرم یخ آب شده و چگالی آّب و تغییر حجم را داشته باشیم چگالی یخ بدست می آید.
پاسخ داده شده توسط گروه فیزیک
...