مبحث چگالی و حساب کردم حجم حفر

+1 امتیاز
چطوری حجم حفره را در یک شکل پیدا کنیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سوال شده در فیزیک توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام

حجم حفره در محاسبه چگالی جسم حفره دار به کار می آید.

معمولا حجم ظاهری جسم یا با روابط ساده هندسی و یا با استفاده از مقداری که جسم ، سطح یک مایع را بالا می برد تعیین می شود و حجم واقعی جسم با داشتن چگالی و جرم جسم بدست می اید و در نهایت حجم حفره که در حقیقت حجم ظاهری منهای حجم واقعی است محاسبه می شود.
پاسخ داده شده توسط گروه فیزیک
...