طرح سوال برتر

+1 امتیاز
در مورد چگونگی تهیه سواول برتر استاندارد راهنمایی کنید.
سوال شده در کامپیوتر کاردانش توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
احتراما

راهنمایی لازم در سایت qomgt.ir

هم چنین در کانال تلگرامی اخبار کامپیوتر درج شده.
پاسخ داده شده توسط گروه کامپیوترکاردانش
...