جشنواره تولید محتوای الکترونیکی

0 امتیاز
با سلام و احترام

تا کی فرصت داریم محتوای الکترونیکی برای جشنواره ارسال نماییم؟ از چه کتابی؟
سوال شده در کامپیوتر فنی حرفه ای توسط محمدی

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام

تا پایان فروردین ماه فرصت دارید آثار خود را به گروه های آموزشی تحویل دهید.محتوای آموزشی باید از کتاب دانش فنی پایه تهیه شود.
پاسخ داده شده توسط گروه کامپیوتر فنی
...