دربیماری ام اس اختلال در بینایی به وجود می آید؟

0 امتیاز
کتاب گفته به دنبال بیماری ام اس،اختلال در بینایی به وجود میاد، مرکز بینایی هم که در لوب پس سری مغزه و قسمت خاکستری رنگه که اصلا میلین نداره،پس در ام اس قاعدتا نباید به لوب پس سری و بینایی حمله ای صورت بگیره؟ پس قضیه چیه؟
سوال شده در زیست شناسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
در MS ،  غلاف میلین بافت عصبی مغز و نخاع صدمه می بیند. مرکز بینایی در بخش خاکستری قرار دارد اما عصب بینایی در خارج از بخش خاکستری است و دارای میلین
پاسخ داده شده توسط گروه زیست شناسی
...