فیلم های راهنمای هنرآموز کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و وب

+1 امتیاز
با سلام و احترام

فیلم های راهنمای هنرآموز کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و وب آمده است؟ در کدام قسمت می توانیم آنها را دانلود کنیم؟
سوال شده در کامپیوتر فنی حرفه ای توسط فهیمه روحی

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام

متاسفانه دفتر تالیف فیلم های هنرآموز کتاب پیاده ساز ی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب را ارسال نکردند، به محض دریافت فیلم ها، از طریق کانال و سایت گروه های آموزشی اطلاع رسانی می شود.
پاسخ داده شده توسط گروه کامپیوتر فنی
...