شرایط نگهداری کدام فلز سخت است مس یا سدیم چرا؟

0 امتیاز
سوال شده در شیمی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام

سدیم فلز قلیایی و جزء دسته عناصر اصلی می باشد ومس فلز واسطه است. فلز قلیایی سدیم به شدت واکنش پذیر است به طوری که با هوا واکنش داده و سطح فلز به سرعت تیره شده و جلای فلزی خود را از دست می دهد به همین دلیل زیر نفت نگهداری می شود ولی مس آرایش پایداری دارد و جزء فلزاتی است که در طبیعت به حالت آزاد نیز یافت می شود.
پاسخ داده شده توسط گروه شیمی
...