انگلیسی ............یاد گرفتن

+1 امتیاز
چگونه انگلیسی فکر کنیم ؟؟جملهای انگلیسی بیاموزیم؟؟
سوال شده در زبان انگلیسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
فکر کردن ناخوداگاه به زبان مادری و ترجمه ذهنی در ابتدای یادگیری زبان امری طبیعی است اما به مرور و با بالا رفتن سطح زبانی خود،از این عادت دوری کنید و تلاش کنید تا فکرخود را انگلیسی کنید و به ترجمه فارسی نیندیشید.
پاسخ داده شده توسط گروه زبان دوره اول
...