سوال در مورد دنباله ها

0 امتیاز
در یک دنباله a7=15 و جمله دهم از دو برابر جمله هفتم 9واحد کمتر است جمله صدویکم را پیدا کنید
سوال شده در ریاضی توسط عباس

2 پاسخ

0 امتیاز
دنباله  هندسی  است  یا حسابی   یا  دنباله  خاصی نیست هر کدام جواب  بخصوص خود  را دارد
پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
0 امتیاز
اگر حسابی باشد  جمله  دهم بسیت  یک ا ست  و می توان از اختلاف  15  و 21  تقسیم بر  تفاوت شماره ها  یعنی 3 قدر نسبت  و سپس جمله صد و یکم را یافت
پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
...