نقش دستگاه لنفی

0 امتیاز
نقش دستگاه لنفی در ادم چیست؟
سوال شده در زیست شناسی توسط متین جلوند

1 پاسخ

0 امتیاز
دستکاه لنفی در حفظ تعادل مایعات بدن نقش دارد . بنابراین اختلال در این دستگاه سبب خیز یا ادم می شود.
پاسخ داده شده توسط گروه زیست شناسی
...