قانون دوم نیوتون

+1 امتیاز
با سلام

اثبات قانون دوم نیوتون چیست؟
سوال شده در فیزیک توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

با سلام

این اثبات در سطح دبیرستان مطرح نیست .

نیوتن برای اثبات قانون دوم خود از مقایسه وجود شتاب و عدم آن بر روی یک سطح دایره ایی که نیرویی به سمت مرکز وارد می کند و با استفاده از قوانین گالیله و بسط  ریاضی آنها به قانون دوم نیوتن تبدیل کرد.

شما می توانید با رجوع به دستنوشته های جناب نیوتن که در زیر نوشته شده با کارهای تجربی نیوتن و ایده اش آشنا بشوید.

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica

پاسخ داده شده توسط گروه فیزیک
...