سوال از حسابان یک فصل یک درس یک

0 امتیاز
کار در کلاس صفحه ی ۶ حسابان چگونه حل میشود؟!
سوال شده در ریاضی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
داستان  مخترع  شطرنج و مسایل  مربوط به آن را در سایت  سرچ کنیبد.
پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
...