چرا وقتی که یک جسم رو به سمت زمین رها می‌کنیم زمین به سمت جسم نمیاد

0 امتیاز
سوال شده در فیزیک توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام

با توجه به قانون گرانش نیوتن،جسم و زمین به همدیگر نیر و وارد می کنند،که نیروی وارد بر زمین از طرف جسم برابر با نیروی وارد بر جسم از طرف زمین است و نیروی وارد بر جسم از طرف زمین همان نیروی وزن است.

و چون جرم زمین بسیار بزرگتر از جرم جسم است، این نیرو نمی تواند زمین را به سمت جسم بکشاند.
پاسخ داده شده توسط گروه فیزیک
...