عربی سوال درمورد زمان فعل ها

0 امتیاز
ایا فعل های عربی فقط سه زمان دارند یا بیشتر از سه زمان هم هست؟؟؟
سوال شده در عربی توسط Love girl

1 پاسخ

0 امتیاز
سلام زمان که در اصل منحصر در دو زمان ماضی و مضارع است. اما مستقبل هم به عنوان دامنه زمان‌مضارع مد نظر قرار می دهیم.
پاسخ داده شده توسط گروه عربی دوره دوم
...