فارسی پایه هفتم متوسطه ۱

+1 امتیاز
تشبیه را لطفاً دقیق تر توضیح دهید؟
سوال شده در ادبیات فارسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
سلام و عرض ادب

توضیح تشبیه:

تشبیه مانند کردن دو چیز در یک صفت مشترک است. با رعایت دو شرط۱.همراه با اغراق باشد‌.  ۲.ادعای همانندی و شباهت وجود داشته باد.

مثال:موهایش مانند پنبه سفید است.
پاسخ داده شده توسط گروه ادبیات دوره اول
...