کار عملی سال دهم

0 امتیاز
باتوجه به اینکه کلاس ها مجازی شده کارهای عملی درسی مثل تزیینات سنگی سال دهم به چه صورت باید انجام بگیرد؟
سوال شده در معماری داخلی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
سلام وروزبخیرهمکارگرامی،درزمینه چگونگی برگزاری کارگاههای عملی جلسات مجازی جهت همفکری بین هنراموزان درحال برگزاریست،جلسه بین همکاران کاردانش برگزارشده وجلسه بین همکاران فنی درزمینه تزیینات چوبی اینهفته برگزارخواهدشد.شمانیز موضوع را درگروه همکاران مطرح بفرمایید.

امامختصرا، باتوجه به شرایط موجود تصمیم براین بوده که بخشهای تئوری تدریس شوند و اجرای پودمانها به شرایط بهتر کرونایی موکول شود.
پاسخ داده شده توسط گروه عمران
...