آرايه ادبی_ ایهام

0 امتیاز
در بعضی ابیات شعری شاعر نام خود را در شعرش می آورد که گاهی اسم شاعر معنای دیگری نیز دارد مانند بیدل! آیا ممکن است نام شاعر به عنوان آرایه ایهام محسوب شود؟
سوال شده در ادبیات فارسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

سلام 

بله دقیقا این یکی از شگردهای شاعری ست. 

مولانا نیز از تخلص شعری خویش (خمش) چنین استفاده ای کرده است.

راز نهان دار و خمش ، ور خمشی تلخ بود                     آنچه جگر سوزه بود، باز جگر سازه شود

                     واژه ی خمش ایهام دارد. 

1. تخلص مولانا

2. ساکت باش

پاسخ داده شده توسط گروه ادبیات دوره دوم
...