تعداد سؤالات مختلف اقتصاد در کنکور

0 امتیاز
معمولا چند مسئله در آزمون سراسری کنکور می آید؟
سوال شده در اقتصاد توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام و احترام.حدود 7-8سوال از 15 سوال کنکور مسئله می باشد.
پاسخ داده شده توسط گروه اقتصاد
...