حذفیات کتاب زبان دوازدهم

0 امتیاز
آیا گرامر زبان دوازدهم که در امتحان نهایی حذف شده است در کنکور نیز حذف شده یا نه؟
سوال شده در زبان انگلیسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
با عرض سلام وادب

خیر.برای کنکور هیچ قسمتی از کتابهای زبان انگلیسی حذف نشده است.
پاسخ داده شده توسط گروه زبان دوره دوم
...