عجایبی از طلا!

0 امتیاز
با سلام. طلا یک فلز بسیار واکنش ناپذیر است. ظاهرا فقط با کلر و تیزاب سلطانی واکنش می دهد. در آرایش الکترونی آن یک الکترون در لایه آخر وجود دارد. چرا تا این میزان واکنش ناپذیر است؟ آیا در همین حالت پایدار است؟ چگونه؟ آیا اتفاق دیگری باعث واکنش ندادن طلا می شود؟
سوال شده در شیمی توسط معین اسدیان - تیزهوشان قدوسی

1 پاسخ

0 امتیاز
به نام خدا

با سلام

طلا به علت داشتن لایه ظرفیت پر و نیمه پر(  5d106s1) و پایدار و داشتن پتانسیل کاهشی مثبت ( 1/8+) تمایل به واکنش پذیری ندارد و تنهادر تیزاب سلطانی ( یک قسمت نیتریک اسید و سه قسمت هیدروکلریک اسید ) حل می شود.
پاسخ داده شده توسط گروه شیمی
...