قطر سوزن از روی سایز آن

0 امتیاز
با سلام لطفا بگویید از روی سایز سوزن چگونه می توان قطر آن را بدست آورد؟ از روی چه قطر سوزن را بدست آوریم؟ آیا روی بسته نوشته است؟
سوال شده در خیاطی کاردانش توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

با سلام  همکار عزیز قطر اجسام ریز را با ابزاری به نام کولیس یا ریز سنج اندازه میگیرند . منظور شما سوزن دستی یا سوزن ماشینی است ؟

قیمت کولیس دیجیتال فروش میکرومتر INSIZE, کولیس MITUTOYOدرمورد سوزن های دستی از شماره ی 1 تا شماره 12 به ترتیب قطر سوزن کمتر می شود یعنی سوزن شماره 8 از سوزن شماره2 نازکتر است و از شماره ی 16 به بالا قطر سوزن افزایش پیدا می کند . به طور مثال سوزن شماره 18 قطر بیشتری نسبت به سوزن شماره 16 دارد . در سوزن های ماشینی هرچه عدد نوشته شده روی سوزن کوچکتر باشد سر سوزن نازکتر می شود ولی انتهای سوزن که به ماشین متصل است در تمام سوزن ها دارای قطری یکسان است . البته سوزن های ماشینی انواع مخطلفی دارد . HA-BD,DCکه قطر DC (سوزن های سردوز)از قطر سوزنBD (سوزن راسته دوز)بیشتر است که روی بسته بندی تمام مشخصات با اعداد نوشته شده.

پاسخ داده شده توسط گروه خیاطی کاردانش
...