گردش عمومی هوا

0 امتیاز

سلام لطفا یک توضیح  برای تفهیم بهتر گردش عمومی هوا و مبحث پرفشار جنب حاره بدید ممنون میشم

سوال شده در جغرافیا توسط بی نام

2 پاسخ

0 امتیاز
سلام عرض و ادب

برای این مطلب بدون حضوری فرد یادگیرنده  نمی شود توضیح کافی داد. در اینجا فقط میتوان توضیح کتاب را ارائه نمود.
پاسخ داده شده توسط گروه جغرافیا
0 امتیاز

باسلام ،وقت بخیر زاویه تابش خورشیدمتفاوت است بنابراین توزیع گرما متفاوت، به شکل گیری مراکزپرفشاروکم فشار(شکل زیر)منجروگردش عمومی هوا راایجادمی نماید.موفق باشید/مرادی

پاسخ داده شده توسط گروه جغرافیا
...