رادیو سنگری چگونه کار می کند

+1 امتیاز
طرز کار رادیو سنگری را توضیح دهید.

با تشکر
سوال شده در الکترونیک توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
اصول کار این رادیو که در موج کوتاه فعال می شود ، بدین صورت است که طی برخورد سیگنال ها به سلف ساخته شده که دور کارتون دیده می شود که با یک خازن متغیر یک مدار تانک یا موازی را تشکیل میدهد بر خورد میکنده و با تنظیم خازن متغیر مدار تانک به فرکانس رزنانس رسیده و یک سیگنال یا به اصطلاح یک ایستگاه را انتخاب مینماید. با تعیین ایستگاه موج مدوله شده یا همان سیگنال دریافتی پس از عبور از دیود آشکار ساز موج کریر آن برداشته و سیگنال پیام ظاهر میشود با اتصال یک سر دیود و یک سر سلف به یک گوشی کریستال شما یک رادیو دارید.

برای اطلاعات بیشتر به کانال تلگرامی https://t.me/elec_ans مراجعه کنید.
پاسخ داده شده توسط گروه الکترونیک
...