ساخت آشکار ساز رادون ساده

0 امتیاز
در اینترنت مواردی از آشکار ساز رادون دست ساز وجود دارد.

آیا می توان یک آشکار ساز گاز رادون یا یک آشکار ساز امواج رادیواکتیوی با وسایل ساده ساخت؟

لطفا چگونگی ساخت آن را بیان کنید.
سوال شده در شیمی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام

بله
در مورد گاز آرگون که مقدار زیادی حالت ناپایدار دارد شبيه مواد رادیواکتیو عمل می‌کنند و از دستگاه گایگر استفاده می شود.

برای ساخت دستگاه هم باید در اینترنت سرچ کنید.
پاسخ داده شده توسط گروه شیمی
...