علت یا معلول تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت

0 امتیاز
در کنکور سال 93 منزوی شدن شخصیت های باتقوا و جهادگر و مورد اعتماد پیامبر (ص) و منزلت یافتن طالبان قدرت و ثروت را معلول تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت دانسته و در کنکور خارج سال 94 انزوای شخصیت های مورد احترام و اعتماد پیامبر و قرب و منزلت طالبان قدرت و ثروت را علت تبدیک حکومت عدل نبوی به سلطنت دانسته است حالا این مورد علت است یا معلول؟؟؟
سوال شده در دین و زندگی توسط بی نام

2 پاسخ

0 امتیاز

سلام

من تمام سوالات کنکور93 اعم از انسانی، تجربی، ریاضی، هنر و خارج از کشور را جستجو کردم چنین سوالی ندیدم.ضمن آنکه پاسخ دقیق این سوال نیاز به متن کامل سوال و 4 گزینه در هر دو سال دارد.

اما در حالت کلی باتوجه به متن کتاب دین و زندگی2 در صفحه 93   که ابتدا به انزوای شخصیتهای باتقوا و منزلت یافتن طالبان قدرت و... اشازه کرده و سپس گفته حاکمان به تدریج مسیرحکومت را عوض کردند

می توان گفت انزوای شخصیتهاومنزلت یافتن طالبان قدرت و ثروت ، علت میباشد.

پاسخ داده شده توسط گروه دین و زندگی
0 امتیاز
انزوای شخصیت های باتقوا وقدرت گرفتن صاحبان ثروت هردومعلول تغییرمسیر حکومت اسلامی توسط حاکمان فاسد بود
پاسخ داده شده توسط گروه دین و زندگی
...