عربی دوازدهم

0 امتیاز
با سلام

از کتاب عربی دوازدهم چند سوال معمولا در کنکور طرح می شود؟

با تشکر از شما
سوال شده در عربی توسط گروه درس پژوهی

2 پاسخ

0 امتیاز
باسلام معیار اختصاص"تعداد" سوال در کنکور براساس پایه نیست بلکه بر اساس محتوا است که طبق آخرین ویرایش به نسبت ۸۰ به ۲۰ می باشد. یعنی ۸۰درصد سوالات از محتوای کتاب دوازدهم و ۲۰ درصد سایر پایه ها. البته توجه داشته باشید که به دلیل پیوستگی مطالب زبان عربی؛ توصیه می شود تمامی قواعد مطالعه گردد. موفق باشید
پاسخ داده شده توسط گروه عربی دوره دوم
0 امتیاز
باسلام تجربیات سالهای گذشته نشان می دهد که بیش از ۷۰ درصد سوالات از پایه دوازدهم بوده. البته محتوای دروس یک زنجیره هستند و به هم ارتباط دارند لذا پیشنهاد می شود مرور دروس را بصورت یک بسته آموزشی مطالعه کنید.
پاسخ داده شده توسط گروه عربی دوره دوم
...