فعل ( حیّ ) با فتحه یا کسره

+1 امتیاز

حی با تشدید و کسره  به  معنی  بشتاب، چه نوع فعلی است ؟

سلام

باهردو علامت درست است چراکه حیِّ باکسره:  اسم فعل امر وجامد است  به معنای أقبل برای مذکر ومؤنث ومفرد ومثنی وجمع می آید و حیّ بافتحه: اسم فعل امر به معنی أقبل و فاعلش ضمیرمستتر أنت می باشد

سوال شده در عربی توسط بی نام

2 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ

حی با فتحه ی یا است نه با کسره که فعل امر است :

0 امتیاز

سلام خسته نباشید.

باهردو علامت درست است چراکه حیِّ باکسره:  اسم فعل امر وجامد است  به معنای أقبل برای مذکر ومؤنث ومفرد ومثنی وجمع می آید و حیَّ بافتحه: اسم فعل امر به معنی أقبل و فاعلش ضمیرمستتر أنت می باشد

پاسخ داده شده توسط گروه کار و فناوری
0 امتیاز

سلام خسته نباشید.

باهردو علامت درست است چراکه حیِّ باکسره:  اسم فعل امر وجامد است  به معنای أقبل برای مذکر ومؤنث ومفرد ومثنی وجمع می آید و حیَّ بافتحه: اسم فعل امر به معنی أقبل و فاعلش ضمیرمستتر أنت می باشد

پاسخ داده شده توسط گروه عربی دوره دوم
...