زبان انگلیسی

+1 امتیاز
اگرDidرادرجمله یاسوال بیاوریم آیا دیگر نیاز به آوردنه نشانه گذشته مثلا دیروز رادارد؟
سوال شده در زبان انگلیسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
سلام بعد از Did  فعل کاملا به صورت ساده به کار می رود. نوشتن یا عدم نوشتن قید های زمان گذشته مانند  yesterday مشکلی ایجاد نمی کند.
پاسخ داده شده توسط گروه زبان دوره اول
...