حدس لژاندر و حدس گولد باخ

+1 امتیاز
با سلام

آیا حدس لژاندر و حدس گولدباخ تا کنون اثبات شده اند؟

متن فارسی اثبات آن ها موجود است؟
سوال شده در ریاضی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

سلام 

برای  سایر دوستانی که متن ما را مطالعه می کنند  باید توضیح  دهم که:

حدس گولدباخ یکی از این مسائل حدس اثبات نشده ای بود که در سال 1742 میلادی توسط کریستسان گولدباخ،ریاضیدان و تاریخ شناس اهل پروس مطرح شد

گولدباخ حدس زد هر عدد زوج قابل نمایش به صورت مجموع دو عدد اول است، البته  نتایج یک پژوهش در سال ۲۰۱۴ نشان داد که حدس گلدباخ برای همهٔ اعداد زوج کوچکتر از ۴ × ۱۰۱۸ درست است. ادعا شد که یک ایرانی  و سپس یک استاد نیجریه ای آن را اثبات کرده اند .  ولی  در کل هنوز به نظر مسئله اثبات نشده .

 

پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
...