مقایسه بی نهایت ها

+1 امتیاز
با سلام

آیا بی نهایت با بی نهایت برابر است؟

برای مثال آیا تعداد اعداد اول(که بی نهایت است) با تعداد اعداد طبیعی(که بی نهایت است) برابر است؟
سوال شده در ریاضی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
سلام

برابری لغتی است که ما آنرا برای مقایسه تعداد قابل شمارش استفاده می کنیم  , در بیان تعداد اعداد اول  و تعداد اعداد طبیعی می گوییم که هم ارز هستن (دقت کنید بله  هم ارز هستند)
پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
...