ارایه ادبی-جناس همسان

0 امتیاز
نه سختی رسید از ضعیفی به مور/نه شیران به سرپنجه خوردند و زور

 

میخواستم بدونم در بیت بالا بین "به" اول که حرف اضافس با "به" دوم که به معنی"به وسیله" است جناس تام میشه گرفت؟
سوال شده در ادبیات فارسی توسط علی رضا حسینی

1 پاسخ

0 امتیاز
سلام و عرض ادب

اگر از دیدگاه کنکوری به قضیه بنگریم، بله . اما از دیدگاه علم بلاغت، این گونه واژه ها ارزش هنری ندارند و در ردیف جناس قرار نمی گیرند.
پاسخ داده شده توسط گروه ادبیات دوره دوم
...