کروموزوم های همتا

0 امتیاز
سلام. دریک سری از تست ها کروموزوم های x y در مردان را کروموزوم های همتا ودر یک سری از تست ها اونا رو اصلا همتا در نظر نمیگیرن ما برای کنکور کدوم رو باید در نظر بگیریم
سوال شده در زیست شناسی توسط Zb

1 پاسخ

0 امتیاز
سلام.کروموزومهایxوy همتا نیستند ولی هنگام تقسیم میوز رفتاری شبیه کروموزومهای همتا از خود نشان می دهند یعنی به دلیل داشتن توالیهای مشترک در بعضی نقاط باهم جفت شده و تتراد تشکیل می دهند.
پاسخ داده شده توسط گروه زیست شناسی
...