توان هفتم و توان صفر

0 امتیاز

مفهوم هر عدد به غیر از صفر به توان صفر برابر عدد یک است. البته در کتاب هفتم یک توجیه الگویابی بیان شده است که از همان می توان مفهومی قابل درک به دست آورد.؟

بله با توجه به الگوی مقابل می توان گفت هر عدد به توان صفر میشود 1

2به توان 4 میشه  16

2 به توان 3 میشه 8

2 به توان 2 میشه 4

2 به توان  1 میشه 2 

2 به توان  0 میشه ....           کاملا مشخص که به ترتیب توان ها یکی یکی کم شده اند و جوابها نصف شده اند پس جواب 2 به توان 0 میشه 1. برای هر پایه و عدد دیگری هم میتوان همین گونه عمل کرد.

 

سوال شده در ریاضی توسط گروه ریاضی دوره اول

1 پاسخ

+1 امتیاز

سلام.ما تو ریاضی برای تعریف نمیتونیم بگیم چرا.اینطور تعریف میکنیم که هر عدد به توان صفر میشه یک و چرا نداره.ما برای لم و قضیه های ریاضی اثبات میاریم.تعریف را باید پذیرفت وطبق تعریف میتوان لم و قاضایا را اثبات کردبهر حال توجیه  های متفاوتی موجود است از جمله 

 هر عدد تقسیم بر خودش میشه 1.پس
 

N^a/N^a=N^0=1

 

پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
...