تصویرسازی کتاب

0 امتیاز
برای تصویرسازی کتاب در پایه یازدهم فتوگرافیک از چه تکنیکی استفاده می شود؟
سوال شده در هنر فنی حرفه ای توسط بی نام

2 پاسخ

0 امتیاز
دوست عزیز، بعد از مشخص شدن متن و تقسیم بندی متن به تعداد فریم های مورد نظر ، طراحی اتود و کاراکتر طبق کتاب از تکنیک های دیجیتال استفاده شود بهتر است، و در مسابقات هنر تجسمی هم تکنیک دیجیتال (ایلوستریتور) مدنظر است. اما اموزش تکنیک های دستی هم خالی از لطف نیست.
پاسخ داده شده توسط گروه هنر فنی
0 امتیاز

با سلام... به کتاب راهنمای هنرآموز همین درس در سایت دفترتالیف و کتابهای درسی فنی و حرفه ای مراجعه بفرمایید. 

پاسخ داده شده توسط گروه هنر فنی
...