ایا درکنکور از پا ورقی اقتصاد هم می آید

0 امتیاز
ایا در کنکور از پاورقی هاهم سوال طرح میشود
سوال شده در اقتصاد توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام.بله برخی پاورقی ها خیلی مهم هستند.مثل پاورقی فصل بازار .درباره شیب تقاضا.

موفق باشید
پاسخ داده شده توسط گروه اقتصاد
...