اسم معرفه وحروف مشبه

0 امتیاز
ایا بعد از حروف مشبه بالفعل اسم معرفه میتواند بیاید
سوال شده در عربی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام بله آمدن اسم معرفه بعد از حرهوف مشبه بالفعل منعی ندارد. ان الله یعلم غیب السموات و الارض الله لفظ جلاله و معرفه هست. موفق باشید
پاسخ داده شده توسط گروه عربی دوره دوم
...