نتوانستم فعل هارو حفظ کنم

0 امتیاز
سلام من نمی توانم علامت فعل هارو به خاطر بسپارم لطفاً کمکم کنید ممنون
سوال شده در عربی توسط اکبر

2 پاسخ

0 امتیاز
با سلام همانطور که میدانید در فعل سه نکته خیلی مهم است :۱-انجام کار۲-زمان۳-شخص برای بخاطرسپردن فعل ها بایدعلامت ها یا همان شناسه انها بدانیم این کار با مقایسه شناسه ها و علامت ها با ضمایرآنها راحترامکان پذیر است.
پاسخ داده شده توسط گروه عربی دوره اول
0 امتیاز
راه دوم:تقسیم بندی فعل از نظر اشخاص است ۱-گوینده ها :اول شخص ها ۲- حاضرها: دوم شخص ها ۳ -غایب ها:سوم شخص ها توجه: البته رویکرد کتب جدیدشناسایی افعال و تشخیص آنها وترجمه در جمله هست نه ساخت فعل؛
پاسخ داده شده توسط گروه عربی دوره اول
...